Hjulinställning för tunga fordon

Visste du att 80% av däckslitaget på framdäcken beror på att fordonets och/eller trailerns bakaxlar är felinställda? För bästa bränsleekonomi och lång livslängd på däcken rekommenderas årlig kontroll av hela fordonets hjulinställning.

Fördelar med rätt hjulinställning

Däckslitage och hög bränsleförbrukning är välkända problem hos buss- och lastbilsägare över hela världen. En av de vanligaste orsakerna till detta är felinställda hjul och axlar.

Tester har visat att korrekt hjulinställning kan minska ett fordons bränsleförbrukning med upp till 8% och öka däckens livslängd med mer än 30%.

Korrekt hjulinställning bidrar också till bättre förarkomfort, säkrare trafiksituation och en bättre miljö.

Sammanfattning

  1. Däckbesparing (10-50%)
  2. Bränslebesparing (2-15%)
  3. Bättre körkomfort
  4. Ökad trafiksäkerhet

Figur 1

Såhär bör din hjulinställning se ut

Figur 2

Enligt figur 2 rullar alla trailer-axlar parallellt med varandra, men inte med fordonets centrumlinje. I detta fall ökar rullmotståndet p g a en ökning av fordonets totala bredd då trailern kommer att gå ”snett” på vägen.

Redan denna relativt lilla felinställning ökar bränsleförbrukningen med 2-3%.

Figur 3

I figur 3 rullar ingen av trailer-axlarna parallellt med någon av de andra. I detta fall ökar bränsleförbrukningen med minst 15%.

Kostnad för hjulinställning

Kostnaden för en hjulinställning består av mätkostnad plus justeringskostnad. Snittkostnaden för att justera ett fordon varierar kraftigt beroende på att varje fordon är unikt.

Beroende på fordonskombinationen ligger kostnaden från 2.500 kr för en smärre justering på en dragbil, för en genomgående justering av lastbil och släp ca 10.000 kr.

Cirkapriser

  • Mät/justeringkostnad för per axel är ca 2150kr (netto)
  • Mätkostnad per axel är ca 600kr (netto)