Däckbyte

De flesta bilar sliter däcken på drivaxeln snabbare. Därför bör fram- och bakhjulen bytas mot varandra ibland, en vanlig rekommendation är i intervallet mellan 1000-1500 mil. Genom att göra dessa byten slits fram- och bakhjulen jämnare och kan senare bytas ut komplett, vilket ger dig en större säkerhet.

Hastighetskapacitet

Sommardäck till följande bilar ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet.

 • EG-typgodkända personbilar
 • Nationellt godkända personbilar som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare. På övriga personbilar behöver sommardäcken inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/h.

Vinterdäck till EG-typgodkända personbilar får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim. Nationellt godkända personbilar som tagits i bruk före den 1 januari 2002 behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim.

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset. Om det inte finns där kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

Dimensioner

En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns på del 1 på registreringsbeviset eller under rubriken övriga uppgifter (tekniska data, dispenser m m). Om uppgiften saknas kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.

Om alternativa dimensioner saknas har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktigas.

Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken:

 • Är typgodkända
 • Uppfyller kraven på belastningsförmåga
 • Uppfyller kraven på hastighetskapacitet
 • Är av samma typ

Dessutom ska däck och fälg:

 • Ha fritt utrymme för fjädringsrörelser
 • Ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
 • Ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
 • Täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm)
 • En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.