Lufttryck

Kör med rätt lufttryck. För lågt tryck i däcken leder till snabbare slitage, större risk att krocka och högre bränsleförbrukning. Kolla så däcken ser okej ut varje gång du tankar. Mät lufttrycket en gång i månaden. Se i bilens, lastbilens eller bussens instruktionsbok vilket lufttryck du skall ha. Tänk på att öka lufttrycket när du har mycket last eller flera passagerare. Lufttrycket skall alltid mätas på kalla däck.

Rätt lufttryck – bra för både säkerhet och miljö

När väl däcken är monterade på bilen glömmer många bilister att kontrollera lufttrycket. Visserligen kontrollerar verkstaden lufttrycket vid varje service, men det är på tok för sällan. Undersökningar visar att högt och lågt lufttryck i däcken har negativ påverkan på både miljö och säkerhet. Om alla körde med rätt lufttryck skulle också utsläppen av växthusgaser minska betydligt. När lufttrycket i däcket ligger på rätt nivå rullar hjulet lättare och därmed drar bilen mindre bränsle. Däcket får även en optimal kontaktyta med vägbanan i och med att formen på däcket blir rätt. Detta gör att däcket håller längre och att vägegenskaperna blir bättre.

Snabbare slitage

Om man kör med 80% av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel. Kör man med 70% av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd halveras. Däck till lastbilar och bussar kan slitas ännu fortare, särskilt om det är olika tryck i däcken på samma position. Att slita ut däck i förtid kostar pengar och är dåligt för miljön.

Risk för olyckor

Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka som inte alls hade behövt inträffa om man haft koll på sina däck.

Högre bränsleförbrukning

Om man kör med 80% av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med ca 3%. För en normal bilist innebär det ca 500 kr extra om året. För en lastbilschaufför eller ett åkeri blir kostnaden mycket större. Normalbilisten kan alltså spara runt 500 kronor om året i minskad bränsleförbrukning bara genom att kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.

Tryckomvandlingstabell

I bilens instruktionsbok finns rekommendationer för lufttryck till din bilmodell. Ofta varierar det rekommenderade lufttrycket på bak- och framdäcken. Har du packat bilen tungt rekommenderas ett högre tryck. Tryckrekommendationerna gäller kalla däck eftersom lufttrycket i däcken ökar då de är varma. Kontrollera regelbundet däckens lufttryck. Fel tryck kan resultera i ökat däckslitage och högre bränsleförbrukning.

bar 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
kpa 160 180 200 220 240 260 280 300
lb/in2(psi) 23 26 29 32 35 38 41 44
kg/cm2 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0