Tidslinje

Ivar Andersson

Ivar Andersson grundade Ringtjänst 1962

Tore

Tore tog över efter sin far

Jonas

Jonas tog över verksamheten 2009

1960

Ringtjänst grundades 1962 av Ivar Andersson. Det första kvittot utfärdades den 8:e augusti samma år på 4 stycken Dunlop-däck med slangar.

Tore (längst till vänster), Ivars son fick respresentera företaget vid ett fabriksbesök hos Dunlop i Birminghamn i slutet av 60-talet.

Det första kvittot
Dunlopdäck
Dunlop testbana

1970

Flygfoto över Ringtjänst

Flygfoto över utsidan på 70-talet.

Manuell dubbning

Tore och Dick dubbar däck och snackar bilar i början av 70-talet.