Sommardäck för personbil

Bra däck och sänkt hastighet minimerar risken för vattenplaning. Vattenplaning orsakas av att däcken inte klarar av att trycka bort vattnet mellan däcken och vägbanan.

Det som händer är att däcken tappar kontakten med vägbanan och du får svårt att kontrollera bilen.

Risken för vattenplaning ökar rejält om däcken är slitna eller hastigheten är för hög i förhållande till väglaget. Det är förrädiskt med vattenplaning eftersom den kan komma helt utan förvarning. På hårt trafikerade vägar bildas det spår i vägbanan. Vid en kraftig regnskur fylls spåren med vatten.

Risken för vattenplaning är då överhängande.

För att minska risken för vattenplaning är det viktigt att du har däck med ett mönsterdjup på 5 millimeter eller mer. Detta eliminerar dock inte risken helt. Kombinationen av bra däck och sänkt hastighet är den bästa medicinen mot vattenplaning.

Mönsterdjup på sommaren

När sommardäcken slits under 3 millimeter ökar, vid vått väglag, bromssträckan och risken för vattenplaning betydligt. Mät mönsterdjupet med ett femkronorsmynt. Avståndet mellan siffran 5 och kanten på myntet är 3 millimeter.

Stick ner myntet i mönstret på det mest slitna stället i de mittersta tre fjärdedelarna av slitbanan. När du ser hela femman är det dags att byta till bättre däck. Sommardäcken är olagliga när de slits under 1,6 millimeter.

Sommardäck