Lagar & Förordningar

Typgodkända däck

När du köper nya däck ska du se till att de är typgodkända: antingen E-märkta eller e-märkta. Däcken skall vara typgodkända enligt ECE-reglemente 30, EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 108 (regummerade däck). Andra regler gäller för däck till fordon som är av 1980 års modell eller äldre.

Skärpta bullerkrav från 1 oktober 2009

Nya däck som tas i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända enligt EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 117. Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Avsikten med kravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantagen från bullerkraven är:

  • Regummerade däck
  • Vinterdäck med dubbar
  • Däck avsedda för hastigheter under 80 km/h
  • Däck med fälgdiameter som är 10″ och mindre samt 25″ och större
  • Reservdäck för tillfälligt bruk

De bullernivåer med gränsvärden i dB (A) som gäller för däck i olika klasser och kategorier infördes genom ändringsdirektiv 2001/43/EG som trädde i kraft den 4 augusti 2001. Motsvarande bullerkrav finns i ECE-reglemente 117 som trädde i kraft den 6 april 2005. Övergångsbestämmelser har gällt fram till den 1 oktober 2009 då flertalet nya däck ska uppfylla de skärpta kraven.

Tider vinterdäck

Vinterdäck ska användas 1 december – 31 mars om det råder vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter. Däckia rekommenderar dock ett mönsterdjup på 5 millimeter.

Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 april eller annan tid om det råder vinterväglag eller förväntas bli. Dubbdäcksförbud är från 1 december ändrat och gäller från 16 april till 30 september.

Regler för vinterdäck

  Danmark Finland Norge Sverige
Obligatoriskt Nej Dec-Feb Nej* Nej**
Dubbade däck Användningstid 1/11-15/4 1/11-1:a måndag efter påsk 1/11-1:a måndag efter påsk*** 1/10-15/4
Max antal dubbar****
<13″ Inga regler 90 90 90
14″-15″ Inga regler 110 110 110
>16″ Inga regler 130 130 130
LV Inga regler 150 150 150
Max dubbutstick
PV Inga regler 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
  Inga regler 2,0 mm (använda) 2,0 mm (använda) 2,0 mm (använda)
CV Inga regler 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
  Inga regler 2,5 mm (använda) 2,5 mm (använda) 2,5 mm (använda)
Dubbkraft / Maxvikt
PC Inga regler 120N/1,1g 120N/1,1g 120N/1,1g
C Inga regler 180N/2,3g 180N/2,3g 180N/2,3g
LV Inga regler 340N/3,0g 340N/3,0g 340N/3,0g

* Greppet måste säkras med vinterdäck eller snökedjor
** I vinterväglag Dec-Mars (alternativa lösningar tillåts)
*** Norra Norge 16/10 – 30/4
**** Ändras fr.o.m. 2013-07-01

Definition på vinterdäck (N and S) = däck särskilt framtaget för vinterkörning

Dubbdäcksregler i Europa

T = tillåtet/allowed
F = förbud/forbidden
R = begränsad/restricted

Land Country Regler / Rules Period Hastighet / Speed
Belgien Belgium T Nov – Mars R
Bulgarien Bulgaria F  
Danmark Denmark T Okt – April  
Estland Estonia T Nov – April R
Finland Finland T Nov – Mars*  
Frankrike France T 11 Nov – Mars R
Italien Italy T 15 Nov – 15 Mars R
Kroatien Croatia F  
Lettland Latvia T 2 Okt – April  
Litauen Lituania T Nov – Mars  
Luxemburg Luxembourg T Dec – Mars R
Nederländerna Netherlands F  
Norge Norway T Nov – April*  
Polen Poland F  
Portugal Portugal F  
Rumänien Romania F  
Slovakien Slovakia T 15 Nov – Mars
Spanien Spain T 15 Nov – Mars  
Sverige Sweden T Okt – April  
Schweiz Switzerland T Nov – April R
Storbritannien Great Britain R**  
Tjeckien Czech Republic T 15 Nov – 31 Mars  
Tyskland Germany F  
Ungern Hungary F  
Österrike Austria T Nov – April R

* Sista måndagen efter påsk/last monday after easter, norra Norge/North Norway 16 Okt/Oct-April
** Endast när det ligger snö på körbanan/Only when snow on the road

Kombination bil och släpfordon

Under perioden 1 december till 31 mars gäller följande däckkombinationer vid vinterväglag:

  • Bil med dubbade däck ska ha dubbat släp och bil med odubbade däck kan ha släp med odubbade eller dubbade däck.

Vid sommarväglag är följande däckkombinationer tillåtna:

  • Bil med dubbade däck får ha släp med dubbade eller odubbade vinterdäck eller sommardäck.
  • Bil med odubbade däck får ha släp odubbade eller dubbade vinterdäck eller sommardäck.
  • Bil med sommardäck får ha släp med odubbade eller dubbade vinterdäck eller sommardäck.