Däckets konstruktion

Dagens däck ger en behaglig avfjädring jämfört med gårdagens järnhjul. Det som gör att färden blir behaglig är inte bara däckets gummi utan den luft det innesluter. Denna luftvolym under tryck är också orsak till att däcken kan bära sin last. Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).

Dagens däck är uppbyggda av en textilcord som ligger radiellt mot rullriktningen, därav namnet Radialdäck. Dessa s k stomtrådar, som ligger i ett eller två lager, hålls samman av flera gummiskikt. Radialdäcket ger avsevärt mycket bättre komfort än gårdagens Diagonaldäck vilka helt försvunnit från marknaden på personbilssidan.

Den mjuka stommen styvas upp av ett flertal bälten som ligger diagonalt och tvärs stomtrådarna och skapar stabilitet i däckkonstruktionen. Dessa bälten kan vara av stål (stålradialdäck) och/eller textilmaterial, t ex polyester, rayon, nylon, kevlar mm. Slitbanegummit består av en kombination av syntet- och naturgummi, beroende på vilka egenskaper man önskar.

Gummit skall tillsammans med däckets mönster ge ett säkert grepp i alla situationer. Mönstret utformas för att ge god vattendränering och riktningsstabilitet (längsgående spår). Många av dagens däck har även ett mycket lägre rullmotstånd än gårdagens däck genom speciella kiselbaserade gummiblandningar och andra bälteskonstruktioner.