AC-Service

Bilens klimatsystem ökar komforten och säkerheten i bilen. Jämn temperatur och luftfuktighet påverkar bilförarens körförmåga och kondition. Det är enkelt att använda AC-systemet, men det behöver också service för att fungera effektivt utan problem. Hur fungerar klimatsystemet?

AC-systemet har utvecklats för att ta bort fukt och värme samt att rensa kupéluften. AC är ett slutet system där köldmedium cirkulerar med hjälp av en kompressor. Det är enkelt att använda AC-systemet. Termostaten vrids på önskad temperatur och systemet håller den angivna temperaturen automatiskt.

Varför behövs AC-Service?

Det slutna systemet håller sig inte helt slutet under de väderförhållanden som råder i Sverige. även när det gäller nya system kan det försvinna 5-10 procent av köldmediumet om året. Därför rekommenderar vi AC-service varje år.

Läckage av köldmedium beror på att AC-systemet inte är igång året om. För att tätningarna i systemet inte ska torka ut måste AC-systemet användas minst en gång i månaden. Under vintern då temperaturen ligger under 2-5 plusgrader belastas inte kompressorn på samma sätt som den görs under sommartid. Köldmediumet kan då sakta läcka ut genom sprickor i de torra tätningarna. Dessutom kan stora temperaturvariationer, skakningar, vibrationer från motorn och krockskador leda till att det tryckutsatta köldmediumet läcker ut ur AC-systemet. När mängden köldmedium minskar går kompressorn oftare än normalt, vilket ökar bränsleförbrukningen.

Vår personal har genomgått den utbildning som krävs för att få serva och reparera AC-System.

Välkommen till oss på Ringtjänst i Arlöv!